Bizimle güvendesiniz: Alkol Yoksunluk Belgesi ve Uyuşturucu Taraması

Yoksunluk belgesine çok çeşitli yerlerde, özellikle de bir tıbbi psikolojik muayene (MPU) öncesinde ihtiyaç duyabilirsiniz, çünkü bu muayeneler sırasında duruma göre alkol yoksunluk belgesi veya bir uyuşturucu taraması istenebilmektedir. Karaciğer değerleri yüksek çıkan kişiler alkol yoksunluk belgesi almak suretiyle değerlerdeki bu artışın alkol tüketiminin bir sonucu olmadığını kanıtlayabilirler. Hatta zaman zaman işverenler dahi örneğin alkol tüketimi veya uyuşturucu bağlamında verilen uyarı cezalarından sonra yoksunluk belgesi de isteyebilmektedirler.

İdrar taraması veya saç analizi yardımıyla alkol yoksunluk belgesi veya uyuşturucu taraması

TÜV NORD Tıp ve Psikoloji Enstitüsü'nün (MPI) Almanya'nın tamamına yayılmış 50'yi aşkın şubesinde çok beklemeden alkol yoksunluk veya uyuşturucu taramanızı yaptırabilirsiniz. Bu noktada belirleyici olan, belgeyi ne kadarlık bir dönem için istemiş olduğunuzdur. Yarım yıllık bir uyuşturucu veya alkol yoksunluğu belgesi mümkün olup bunun için kısa vade içerisinde bizim belirlediğimiz 4 tarihte bize gelerek idrar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca 6 idrar kontrolüyle gerçekleştirilen bir yıllık yoksunluk taraması da yapılabilmektedir.

Hiçbir işlemden geçmemiş (boyanmamış, renk atılmamış veya açılmamış) saçlarınızdan yeterli boyda numune alabildiğimiz takdirde idrar taraması yerine saç analizi de yapılabilmektedir. Alkol yoksunluğunuzun kanıtlanabilmesi için idrar veya saç etil glukuronid bazlı (EtG) incelemeden geçmektedir. EtG bir alkol dejenerasyon ürünü olup bu durumda yalnızca söz konusu kişinin alkol almış olması halinde varlığı kanıtlanabilmektedir.

Bununla birlikte EtG (alkol) bazlı saç analizi çerçevesinde en fazla üç santimetre uzunluğunda olan ve başa yakın yerlerden alınan saçlar, uyuşturucu taramasında ise azami 6 santimetre uzunluğunda olan ve yine başa yakın yerlerden alınan saçlar incelenmektedir. Bir santimetrelik bir saç aşağı yukarı bir aya karşılık gelmektedir. Bir yıllık bir alkol yoksunluğunun kanıtlanabilmesi için bu nedenle 4 saç analizine ve bir yıllık bir uyuşturucu yoksunluğunun kanıtlanabilmesi için de 2 saç analizine gerek vardır.

Bütün tetkikler neticesinde hiçbir bulguya rastlanmamışsa tercih ettiğiniz dönemin sonunda uyuşturucu veya alkol kullanmadığınızı gösteren belgeyi - özellikle de MPU için - bizden alabilirsiniz. 

Randevu ve irtibat bilgileri

Eğer bir alkol yoksunluk belgesine veya bir uyuşturucu taramasına ihtiyacınız varsa ve randevu almak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz. Başka sorularınız olursa memnuniyetle yanıtlarız.