Bedrijfsgegevens

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover

Tel.: +49 511 998-0
Fax +49 511 998-61237
info@tuev-nord.de 

Kantongerecht Hannover
BTW-identificatienummer: DE 813818604
HRA 27006 (Handelsregister)

Manager: Hartmut Abeln

Uitsluiting aansprakelijkheid:

De verkregen gegevens zijn naar eer en geweten juist, volledig en actueel. Toch wordt deze website, met inbegrip van de door de website toegankelijk gemaakte inhoud, ter beschikking gesteld zonder toezegging of garanties van welke aard dan ook, noch impliciet, noch expliciet. De toegang tot, en het gebruik van deze website gebeurt voor eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schades, die naar men zegt door, of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze website zijn opgetreden. Hyperlinks naar de websites van derden betekenen geen instemming onzerzijds met de inhoud ervan en wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van deze websites. Het tot stand brengen van een verbinding met deze website gebeurt op eigen risico van de gebruiker.