Gegevensbescherming

Verklaring betreffende gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en met uw belangstelling voor onze onderneming. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en willen graag dat u zich bij een bezoek aan onze internetsites veilig en goed voelt.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

In de regel kunt u de sites van TÜV NORD bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben.

Persoonlijke gegevens worden slechts dan verzameld, als u die ons uit eigen beweging verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, of het uitvoeren van een contract.

Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens en oormerking

Alle in het kader van de directe internetdiensten van TÜV NORD beschikbaar komende persoonsgebonden gegevens worden ingewonnen, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de steeds geldende voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens. Alleen met het doel van de contractafwikkeling en ter behartiging van de gerechtvaardigde eigen zakelijke belangen met het oog op de advisering en begeleiding van onze klanten en belanghebbenden.

Toestemmingsverklaring

Met het gebruik van onze websites en de zich daarin bevindende aanbiedingen verklaart u ermee akkoord te gaan dat de door u vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen, en worden verwerkt en gebruikt met inachtneming van deze verklaring betreffende gegevensbescherming.

Recht op informatie / openbaar procedureregister

Overeenkomstig §§ 34 en 6b ‘BDSG’ (Duitse wet op gegevensbescherming) heeft u het onbeperkte recht op gratis informatie over uw door ons opgeslagen gegevens, evenals overeenkomstig § 35 van de ‘BDSG’ het recht op verwijdering of blokkering van ontoelaatbare gegevens, resp. het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Op aanvraag zijn we graag bereid, u ook schriftelijk mee te delen, of en welke persoonlijke gegevens wij over u hebben verzameld. Voor zover mogelijk, zullen we geschikte maatregelen treffen, om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn te actualiseren of te rectificeren. Richt u zich in deze gevallen rechtstreeks aan onze medewerkers voor de gegevensbescherming.

In ons openbaar procedureregister hebben we de opgaven conform § 4e van de ‘BDSG’ samengevat.

Veiligheid

TÜV NORD gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen overeenkomstig § 9 van de ‘BDSG’, om uw door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd. TÜV NORD AG slaat opgaven die voor gegevensbescherming relevant zijn, uitsluitend op in beveiligde systemen in Duitsland. De toegang daartoe is slechts mogelijk voor bevoegden en voor personen die tot speciale gegevensbescherming verplicht zijn, en die met de technische, administratieve of redactionele begeleiding van gegevens zijn belast.

Doorspelen aan derden

Verwerking en gebruik van uw gegevens met het oog op advies, reclame en marktonderzoek gebeurt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld. Verstrekking van persoonsgebonden gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt slechts plaats in het kader van dwingende nationale wetgeving.

Statistische informatie

Om ons internetoptreden op de actuele stand te houden en dienovereenkomstig te kunnen voldoen aan de eisen van de gebruiker, verzamelen wij statistische informatie, bijv. het bezoekersaantal van elke individuele website. Genoteerd worden:

  • gebruikt computer- en browsertype,
  • internetprovider,
  • toegangsgegevens en –tijd, evenals
  • calculatiegegevens.

Deze informatie wordt uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en bevat geen verwijzing naar de persoon.

Gebruiks-/toegangsgegevens

Voor zover wij – ter verbetering van een individueel productaanbod en onze diensten – gebruiksgegevens uit uw bezoek aan onze websites gebruiken en met uw klantgegevens willen samenvoegen, zullen wij in het kader van de internetdialoog hiervoor uw uitdrukkelijke inwilliging inwinnen. Wilt u geen toestemming geven, dan kunt u elke dialoog zonder toezicht voortzetten, afbreken of beëindigen.

Bij het opvragen van een bestand uit ons downloadaanbod kunnen eventueel toegangsgegevens worden opgeslagen. Elke opgevraagde set gegevens bestaat uit:

  • de site van waaruit het bestand werd opgevraagd,
  • de naam van het bestand,
  • datum en tijd van de aanvraag,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden etc.) en
  • type van de gebruikte browser.

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd en bevatten geen verwijzing naar een persoon.

Bovendien worden ook cookies uitgegeven. Een cookie is een klein bestand, dat op uw computer wordt opgeslagen, zodra u een website bezoekt. Als u de website opnieuw bezoekt, geeft de cookie aan, dat het gaat om een herhaald bezoek. De cookie bevat uitsluitend een eenmalig nummer. De cookie bevat geen persoonlijke informatie. De cookie is niet geschikt om u op websites van derden te identificeren, met inbegrip van de websites van de analyseaanbieder.

U kunt uw browser zo configureren, dat het aannemen van cookies principieel wordt geweigerd, of dat u vooraf wordt geïnformeerd, wanneer een cookie wordt opgeslagen. Verdere informatie daarover vindt u in de bedieningshandleiding van uw internetbrowser.

Wij gebruiken IP-adressen of cookies niet, om u persoonlijk te identificeren.

We gebruiken het webanalysesysteem met het doel, de efficiency van onze website te vergroten.

Toepassing van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps voor de weergave van kaarten en het opstellen van plattegronden van toegangswegen.

Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door het gebruik van deze website verklaart u dat u instemt met het opstellen, het bewerken, evenals het gebruiken van de automatisch verzamelde, en de door u ingevoerde gegevens door Google, één van haar vertegenwoordigers, of derden.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder Gebruikvoorwaarden voor Google Maps.

Uitvoerige details vindt u in het centrum voor gegevensbescherming van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden evenals bepalingen omtrent gegevensbescherming.

Sites met vreemde talen

Voor zover onderdelen van het internetoptreden ook in andere talen dan Duits worden aangeboden, is dat uitsluitend een service voor medewerkers, klanten en belanghebbenden van de TÜV NORD GROUP, die de Duitse taal niet machtig zijn.

Functionaris belast met gegevensbescherming

Mocht u vragen hebben betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze medewerkers belast met de gegevensbescherming, die ook in het geval van verzoeken om informatie, aanvragen of klachten ter beschikking staan:

Stand van het openbaar procedureregister: 1 januari 2009 Verantwoordelijke voor de inhoud van het openbaar procedureregister: de door het concern met de gegevensbescherming belaste functionaris van TÜV NORD