MENU

Контакти

инж. Пенка Господинова

Старши акаунт мениджър продажби / Балкани

+359 894 416 902

pgospodinova@tuev-nord.de

инж. Александър Спасов

Експерт Автомобили
Направление „Внос и износ”

+359 892 264522

aspassow@tuev-nord.de

инж. Любомир Кирилов

Експерт Автомобили
Направление „Внос и износ”

+359 895 450 390

lkirilov@tuev-nord.de

инж. Николай Колев

Експерт Направление „Употребявани автомобили“

+359 893 064 347

nkolev@tuev-nord.de