MENU

Контакти

инж. Александър Спасов

Технически експерт
„Индивидуални одобрения на пътни превозни средства“

+359 892 264522

aspassow@tuev-nord.de

инж. Любомир Кирилов

Технически експерт
„Индивидуални одобрения на пътни превозни средства“

+359 895 450 390

lkirilov@tuev-nord.de

инж. Николай Колев

Експерт
„Оценка употребявани автомобили“

+359 893 064 347

nkolev@tuev-nord.de

инж. Свилен Борисов

Експерт
„Укрепване на товари (XL сертификати)“

+359 886 059 360

loadsecuring-bg@tuv-nord.com