Контакти

инж. Александър Спасов Технически експерт
„Индивидуални одобрения на пътни превозни средства“
инж. Любомир Кирилов Технически експерт
„Индивидуални одобрения на пътни превозни средства“
инж. Николай Колев Експерт
„Оценка употребявани автомобили“
инж. Свилен Борисов Експерт
„Укрепване на товари (XL сертификати)“
Татяна Хумбаджиева Счетоводител