Направление за внос и износ – Услуги за регистрации в Европа

Надеждното партньорство не познава граници

Ние се грижим за безпроблемния ред при внос и износ на автомобили с пакет от услуги, които са съобразени с Вашите индивидуални потребности. Какво трябва да се направи в случай, че немският автомобил се нуждае от регистрация в чужбина или Ваш автомобил се нуждае от немска регистрация?

Не съществува проблем, можем да Ви помогнем! Ние Ви информираме и консултираме за необходимите преоборудвания на автомобила, както и за регистрация в различни държави.

При необходимост извършваме и предварителна проверка на способността за регистрация.

От десетилетия ние сме надежден партьор на производители, вносители и търговци за изготвяне на експертна оценка и регистрация на автомобили, внос от държави извън Европейския съюз. Ще Ви убедим в това с нашите услуги.

Райнер Хагеман (Ръководител Направление внос и износ)

Нашата услуга обхваща регистрации в Германия и Европа

  • Извършване на всички необходими експертни оценки
  • Набавяне на COC-документи и допустимо разрешение по изключение
  • Поемане на административни задачи (подаване на молба в Службата по регистрация и получаване на потвърждение (дубликат) на оригиналните документи на автомобила в KBA)
  • Предоставяне на немски документи на автомобила и/ или еднодневна регистрация , както и необходими разрешения по изключение чрез FS FAHRZEUG-SERVICE GMBH & CO. KG
  • Свидетелство за регистрация част II за нови автомобили
  • Експертна оценка за износ
  • Изготвяне на технически данни на автомобил, внос от държава извън ЕС, на имейл адрес: datenanfrage@tuev-nord.de
  • Експертна оценка за хомологация за експорт на имейл адрес: homologation@tuev-nord.de

Услуги за регистрации в Европа