Типово одобрение на превозни средства със специално предназначение, товарни автомобили и мотоциклети

Повече сигурност чрез индивидуални и типови одобрения

ТЮФ Норд Ви подпомага при изготвяне на индивидуални и типови одобрения. Нашата сфера на компетентност обхваща товарни автомобили, ремаркета в малки серии, превозни средства със специално предназначение, автобуси и селскостопански машини. Също така за работни машини, мотоциклети, АТВ-та, моторизирани инвалидни колички нашите специалисти са на Ваше разположение. 

Използвайте нашите богати познания и опит за укрепване на товарите и проверете надстройките на автомобилите си. Така Вашият добър имидж ще се запази, ще контролирате ситуацията и ще стигнете до целта.

Вие получавате компетентна подкрепа от нашия екип за типово одобрение на Вашия автомобил.

Томас Амелинг (Групов ръководител типови одобрения на автомобили със специално предназначение, товарни автомобили)

Нашите услуги

 • Одобрение на превозни средства, ремаркета и техните системи по национални и международни изисквания
 • Проверки по Европейските рамкови директиви, многостепенно одобрение за производители на надстройки, одобрение за малки серии, както и за пътни превозни средства със специално предназначение.
 • Изготвяне на одобрения и протоколи за предоставяне на европейско типово одобрение или общо одобрение за експлоатация
 • Оценка на измененията по пътните превозни средства и изготвяне на одобрения като основа за индивидуално одобрение
 • СоР
 • Консултация и изясняване на възможността за регистрация на нови разработки като асистиращи системи
 • Подкрепа при изготвяне документацията на производителя и провеждане на процеса по одобрение
 • Верифициране и сертифициране на системи за качество в съответствие с изискванията на ISO 9001
 • Съвместна работа с държавни и европейски комисии за разработване на нови технически стандарти, както и VDA и VDI
 • Статични и динамични проверки на надстройки по EN 12642
 • Проверка на брезенти по EN 12641-2 и точки на закрепване по EN 12640
 • Определяне коефициенти на триене по VDI-директива 2700 или EN 12195-1