Индивидуални и Типови одобрения за всички типове превозни средства

Консултиране, тестване, проверяване, сертифициране: Ние Ви подкремяме!

Като акредитирана техническа служба провеждаме за Вас индивидуални и типови одобрения. От шест деситилетия работиме на национално и международно ниво за индустриални компании и обществени институции. Ние подкрепяме нашите клиенти през целия процес на издаване на типови одобрения. По много директиви, регламенти и наредби на Европейската общност работим директно с работните групи и комисиите.

 

Цялостно превозно средство

Повече безопасност чрез индивидуални и типови изпитвания, както и изпитвания на образци. Независимо дали сте концерн или производител на малки серии превозни средства, ние предлагаме за справяне със стоящите пред вас предизвикателства подходяща помощ. В областта на превозните средства Институтът по автомобилна техника и мобилност има три подразделения.