MENU

Индивидуални и Типови одобрения за всички типове превозни средства

    1. Цялостно превозно средство

Консултиране, тестване, проверяване, сертифициране: Ние Ви подкремяме!

Като акредитирана техническа служба провеждаме за Вас индивидуални и типови одобрения. От шест деситилетия работиме на национално и международно ниво за индустриални компании и обществени институции. Ние подкрепяме нашите клиенти през целия процес на издаване на типови одобрения. По много директиви, регламенти и наредби на Европейската общност работим директно с работните групи и комисиите.

 

 

Цялостно превозно средство

Повече безопасност чрез индивидуални и типови изпитвания, както и изпитвания на образци. Независимо дали сте концерн или производител на малки серии превозни средства, ние предлагаме за справяне със стоящите пред вас предизвикателства подходяща помощ. В областта на превозните средства Институтът по автомобилна техника и мобилност има три подразделения.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details