Типово одобрение за леки автомобили и товарни до 3,5 т

Консултиране, тестване, проверяване, сертифициране: Всичко на едно място

Като акредитирана техническа служба провеждаме за Вас индивидуални и типови одобрения. Без значение дали е концерн или производител на малки серии – ние намираме правилното решение за всяко предизвикателство. Опитайте с нас.

Между първоначалната идея за създаване на новия автомобил и пускането му на пазара има дълъг път. Ние сме тук за Вас от началото на планирането. Гъвкави екипи от специалисти Ви консултират, изследват, проверяват и направляват сигурно през джунглата от нормативни документи на национални и международни стандарти и наредби.

Нашите услуги

Консултация, одобрение и проверка за получаване на:

  • Европейско типово одобрение, Общо одобрение за експлоатация
  • Многоетапно одобрение
  • Европейско одобрение на малки серии
  • Национални малки серии
  • Индивидуални одобрения 
  • Документация на производителя
  • Изготвяне на оценки
  • СoР
  • Сравнителни тестове

Предлагаме Ви: Подкрепа във всяка стъпка от процеса по одобрение.

Ралф Шьофски (Групов ръководител Типово одобрение на леки автомобили и товарни автомобили до 3,5 т)

1. Да знаете, какво е възможно

Чрез нас разбирате какво изискват националните и международните законодатели. Така намалявате рисковете и увеличавате шансовете за успех.

2. Всичко според плана

Уточнявате с нас възможностите за одобрение на нови разработки и информирате вашите служители относно националните и международни специфични технически изисквания. Към това спада и консултация по документацията на производителя и бързото изготвяне на съответните оценки.

3. Бодри на работа

Заедно набелязваме мерките за осигуряване на качеството и изготвяме първоначалната оценка на системата за управление на качеството според нормативните изисквания. Ние Ви подкрепяме още за верифициране и сертифициране на системата за управление на качество в съотвествие с изискванията на EN ISO 9001.

4. Какво имат другите, което Вие нямате?

С удоволствие извършваме за Вас сравнителни тестове и сравняваме Вашия продукт с този на конкуренцията.