MENU
  1. Цялостно превозно средство
  2. Типово одобрение леки автомобили

Консултиране, тестване, проверяване, сертифициране: Всичко на едно място

Като акредитирана техническа служба провеждаме за Вас индивидуални и типови одобрения. Без значение дали е концерн или производител на малки серии – ние намираме правилното решение за всяко предизвикателство. Опитайте с нас.

Между първоначалната идея за създаване на новия автомобил и пускането му на пазара има дълъг път. Ние сме тук за Вас от началото на планирането. Гъвкави екипи от специалисти Ви консултират, изследват, проверяват и направляват сигурно през джунглата от нормативни документи на национални и международни стандарти и наредби.

Нашите услуги

Консултация, одобрение и проверка за получаване на:

 • Европейско типово одобрение, Общо одобрение за експлоатация
 • Многоетапно одобрение
 • Европейско одобрение на малки серии
 • Национални малки серии
 • Индивидуални одобрения 
 • Документация на производителя
 • Изготвяне на оценки
 • СoР
 • Сравнителни тестове

Предлагаме Ви: Подкрепа във всяка стъпка от процеса по одобрение.

Ралф Шьофски (Групов ръководител Типово одобрение на леки автомобили и товарни автомобили до 3,5 т)

1. Да знаете, какво е възможно

Чрез нас разбирате какво изискват националните и международните законодатели. Така намалявате рисковете и увеличавате шансовете за успех.

2. Всичко според плана

Уточнявате с нас възможностите за одобрение на нови разработки и информирате вашите служители относно националните и международни специфични технически изисквания. Към това спада и консултация по документацията на производителя и бързото изготвяне на съответните оценки.

3. Бодри на работа

Заедно набелязваме мерките за осигуряване на качеството и изготвяме първоначалната оценка на системата за управление на качеството според нормативните изисквания. Ние Ви подкрепяме още за верифициране и сертифициране на системата за управление на качество в съотвествие с изискванията на EN ISO 9001.

4. Какво имат другите, което Вие нямате?

С удоволствие извършваме за Вас сравнителни тестове и сравняваме Вашия продукт с този на конкуренцията.

Типово одобрение на леки и товарни автомобили до 3,5 т

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details