MENU
    1. Услуги за регистрации в Европа
    2. Направление за внос и износ

Услуги за национални и международни регистрации

Който се занимава с внос или износ на автомобили, той знае: мрежата от национални и международни наредби става все по-гъста, объркваща и сложна. Експертите ни проправят пътя през джунглата от параграфи.

Информираме и консултираме нашите клиенти за необходимите преоборудвания по автомобила, както и възможностите за регистрация в различни държави. Освен това разполагаме с обширна база данни, в която са съхранени технически данни за повече от 20.000 различни автомобили, внос от САЩ. Тя се актуализира и постоянно се разширява за нови автомобили. 

Направление за внос и износ

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details