Направление за внос и износ

Услуги за национални и международни регистрации

Който се занимава с внос или износ на автомобили, той знае: мрежата от национални и международни наредби става все по-гъста, объркваща и сложна. Експертите ни проправят пътя през джунглата от параграфи.

Информираме и консултираме нашите клиенти за необходимите преоборудвания по автомобила, както и възможностите за регистрация в различни държави. Освен това разполагаме с обширна база данни, в която са съхранени технически данни за повече от 20.000 различни автомобили, внос от САЩ. Тя се актуализира и постоянно се разширява за нови автомобили. 

Направление за внос и износ