Pytania i odpowiedzi

Ile trzeba wykonać kontroli moczu?

W ramach rozmowy doradczej na to pytanie odpowie doradca. Doświadczony psycholog poinformuje Państwa na końcu rozmowy, ile potrzeba skriningów, aby można było objąć kontrolą odpowiedni okres abstynencji.

Ile to będzie kosztować?

Wysokość kosztów zależy od zakresu skriningu. Jeżeli Państwo wiedzą, jaki rodzaj skriningu jest wymagany, prosimy o telefon.

Wezwanie, jak to się odbywa?

W dniu poprzedzającym skrining (oddanie moczu) są Państwo przez nas powiadamiani telefonicznie lub SMS-em, gdzie i kiedy mają Państwo przyjść na badanie. w ciągu 24 godzin muszą Państwo oddać próbkę moczu w ustalonym miejscu.

Co jeśli chcę zrobić sobie urlop?

Podczas trwania umowy mogą Państwo mieć urlop. Należy nas tylko poinformować kiedy, żebyśmy mogli to uwzględnić. Zgłoszenie (mailem lub telefoniczne) musi mieć miejsce najpóźniej na 3 dni przed początkiem urlopu.

Na ile wstecz można wykryć spożycie?

To zależy od danej substancji. Większość narkotyków wykrywa się w moczu tylko przez kilka dni (maks. tydzień), w przypadku codziennego przyjmowania marihuany w przeszłości wykazanie spożycia może mieć miejsce do 3 miesięcy wstecz.

Jaki okres jest niezbędny?

Potwierdzany czas abstynencji jest uzależniony od Państwa sytuacji. Okres ten powinien być w związku z tym ustalony podczas wcześniejszej rozmowy.

Kiedy pracodawca nie da mi wolnego, co wtedy?

W tym przypadku należy skontaktować się z instytucją badającą. Z pewnością znajdzie ona odpowiednie rozwiązanie.

Jeśli chwilowo pracuję poza moim stałym miejscem pracy, czy to się uda?

Tak. Mogą Państwo oddać mocz gdzie indziej. Wcześniej należy jednak do nas zadzwonić i poinformować o tym.

Co jeśli jestem chory?

Tak samo jak w przypadku urlopu. Jeśli choroba wystąpi nagle, lekarz musi wystawić zaświadczenie. Musi ono obejmować czas choroby i niezdolność do podróżowania.

Odesłanie umowy, kiedy?

Umowa musi zostać odesłana do nas podpisana przed rozpoczęciem okresu umowy. Z reguły 3 dni przed rozpoczęciem umowy.

Czy dosłanie umowy kosztuje?

Umowę przesyłamy bezpłatnie. Zwrotna wysyłka odbywa się na Państwa koszt.

Wartość kreatyniny za niska/ za wysoka. Co to oznacza?

Niskie wartości kreatyniny powstają zwykle po wypiciu dużych ilości. Próba moczu musi zostać pobrana ponownie. Niewielkie wypite ilości mogą prowadzić do dużych wartości. w rzadkich przypadkach wpływ na wynik mogą mieć choroby lub leki. Podczas okresu kontrolnego unikać suplementów i leków, które nie są koniecznie niezbędne.

Czy dostanę zaświadczenie pośrednie?

Nie, zaświadczenia pośrednie nie są wystawiane.

Jak zostanę poinformowany o terminie?

W dniu skriningu (oddanie moczu) są Państwo przez nas powiadamiani telefonicznie lub SMS-em, gdzie i kiedy mają się Państwo pojawić.

Jeśli nie uda mi się przyjść, co wtedy?

Jeśli decydują się Państwo podpisać umowę dotyczącą zaświadczenia o abstynencji, powinni Państwo wcześniej zapewnić, że dotrzymają terminów wezwań. Mimo to każdy przypadek będzie przez nas sprawdzany.

Jeśli pracuję ze środkami dezynfekcyjnymi/rozpuszczalnikami (zawierającymi alkohol), czy to może być problem?

Nie oczekuje się wpływu na wyniki, ale nie da się go z całą pewnością wykluczyć. Jeśli mają Państwo regularny kontakt z tymi substancjami, należy to z nami omówić.

Oczekują Państwo rehabilitacji/ dłuższego pobytu w klinice i nie wiedza Państwo, czy będą na miejscu, co wtedy?

Jeśli przewidywana jest dłuższa nieobecność, można przeprowadzić dodatkową, uzupełniającą analizę włosa. Należy to uzgodnić z nami odpowiednio wcześniej.

Czy mogę poddać się badaniu medyczno-psychologicznemu od razu po ostatniej kontroli?

Po zakończeniu umowy otrzymają Państwo raport końcowy. Następnie można zrobić badanie, ponieważ tam należy przedłożyć raport końcowy.

Czy mogę pobrać próbki moczu także u mojego lekarza?

Osoby i podmioty dopuszczone do przeprowadzania dowodów na potwierdzenie abstynencji są wymienione w załączniku 4a do rozporządzenia dot. pozwolenia na prowadzenie pojazdów. Tam wyraźnie określono że lekarz lub instytucja przeprowadzająca badanie nie może bezpośrednio leczyć danej osoby.

Czy jako sportowiec mogę brać suplementy?

Zasadniczo odradzamy. Często stosowana kreatynina może powodować konieczność ponownego stawienia się. Dodatkowo w przeszłości często stwierdzano wiele nielegalnych substancji.

Czy czas abstynencji obowiązuje od naszej rozmowy telefonicznej?

Nie, warunki dot. czasu abstynencji są uregulowane w umowie. Muszą Państwo nas powiadomić, na jaki okres chcą Państwo zawrzeć umowę i od kiedy ma ona się zacząć. Wszystkie pozostałe postanowienia są w umowie.

Czy mogę coś zjeść w dniu oddania próbki moczu?

Tak. To nie ma wpływu na wyniki według obecnego stanu wiedzy. To jakich produktów powinni Państwo unikać jest opisane w warunkach umowy.

Pracuję na zmiany. Czy to jest uwzględniane?

W ciągu 24 godzin powinna istnieć możliwość oddania próbki moczu. Muszą to Państwo odpowiednio zorganizować. Należy się z nami skontaktować, żeby znaleźć rozwiązanie Państwa problemu.

W ramach rozmowy doradczej na to pytanie odpowie doradca. Doświadczony psycholog poinformuje Państwa na końcu rozmowy, ile potrzeba skriningów, aby można było objąć kontrolą odpowiedni okres abstynencji.