Milieusticker

De milieusticker in Duitsland

Om de luchtkwaliteit in gebieden die uitermate gevoelig zijn aan fijn stof (zoals binnensteden, bepaalde snelwegen of verkeersknooppunten) te verbeteren, vaardigen verscheidene Duitse gemeenten en steden in bepaalde zones een rijverbod uit.

De eerste ‘milieuzones’ werden reeds op 1 januari 2008 ingesteld, andere volgen in de loop van het jaar. Deze milieuzones worden aan de hand van verkeersborden aangeduid en zijn enkel toegankelijk voor voertuigen die over een milieusticker beschikken.

Op deze pagina hebben wij voor u de belangrijkste vragen rond de milieustickers bijeengebracht en beantwoord.

Hoe kan je de milieustickers herkennen?

De milieustickers bestaan in het rood, geel en groen, afhankelijk van de uitstoot van fijne stoffen van uw voertuig. Groen betekent dat u zonder zorgen door alle milieuzones in Duitsland mag rijden. Alle benzinewagens vanaf de Europese emissiestandaard Euro 1 of gelijkwaardig krijgen een groene sticker. Voertuigen zonder milieusticker mogen door geen enkele milieuzone rijden.

Waar vind ik de stickers en hoe weet ik dewelke ik nodig heb?

U kan de stickers verkrijgen aan elk TÜV-station. Welke sticker bij uw voertuig hoort, leidt de TÜV-deskundige af uit uw kentekenbewijs. Daarin wordt immers de voertuigsleutel vermeld, die aangeeft hoe vervuilend uw wagen is. U kan de stickers kopen bij elk TÜV-STATION of bestellen via onze internetsite.

Waar geldt de milieusticker?

De sticker geldt in heel Duitsland. De laatste informatie over alle milieuzones kan u steeds terugvinden op onze internetsite.

Moet ik de sticker vernieuwen?

Nee, de stickers vervallen niet na een bepaalde periode. Ze moeten enkel vervangen worden als men verhuist en een nieuwe nummerplaat krijgt. Het kenteken van het voertuig moet immers met de informatie op de sticker overeenkomen.

Wat gebeurt als ik zonder sticker een milieuzone binnenrijd?

Dit vormt een overtreding en kost 40 €. Indien u een Duits rijbewijs hebt, wordt dat bovendien door de Duitse Rijksdienst voor Wegverkeer in uw rijbewijs geregistreerd (1 punt).

Ik kom uit het buitenland. Heb ik dan ook een sticker nodig?

Ook als u uit het buitenland komt en in of door aangeduide milieuzones rijdt, moet uw voertuig voorzien zijn van een milieusticker. Die kan u verkrijgen bij het dichtstbijzijnde TÜV-STATION of bij een van de partnerbedrijven van TÜV of u kan hem bestellen via onzeinternetsite.

Waar moet ik de sticker aanbrengen?

Breng de sticker goed zichtbaar aan op de voorruit, zonder dat hij het gezichtsveld van de bestuurder belemmert. De beste plaats is binnenin de auto aan de passagierskant rechts onderaan.

Voor wie is de fijnstofregeling niet van toepassing?

  • Snorfietsen, lichte motoren, motorfietsen, scooters en driewielige motorvoertuigen
  • Land- en bosbouwtractors
  • Mobiele machines en toestellen
  • Werktuigen
  • Ziekenwagens en artsenwagens die van het opschrift ‘Arzt Notfalleinsatz’ voorzien zijn
  • Voertuigen van personen die uitzonderlijk zwaar invalide zijn en in hun invalidenkaart het (Duitse) kenmerk ‘aG’, ‘H’ of ‘Bl’ hebben
  • Oldtimers met een H-nummerplaat of een rood 07-nummer