MENU
    1. Цялостно превозно средство
    2. Укрепване на товарите
    3. Проверка точки на закрепване

Укрепване на товара с проверка на точките на закрепване в товарни автомобили и ремаркета

Стандартът EN 12640 определя точките на закрепване като закрепващ механизъм, в които закрепващото средство може да се закрепи директно. Минималните изисквания, които стандартът указва са състоянието на закрепващите точки, техния брой и местоположение в товарния отсек, както и тяхната ефективност. За точките на закрепване в товарните автомобили и ремаркета са установени минимални изисквания и проверки. Всички точки на закрепване в товарния отсек и евентуално към предната стена трябва да са определени за допустима сила на опън.

 

Допустима обща маса на автомобила в tДопустима сила на опън на закрепваща точка в daN (минимални изисквания)
DIN EN 12640Точки на закрепване в товарния отсек:
- над 3,5 t до включително 7,5 t      800 daN
- над 7,5 t до включително 12,0 t   1.000 daN
- над 12,0 t   2.000 daN
Точки на закрепване към предната стена   1.000 daN
DIN 75410-1Точки на закрепване в товарния отсек      400 daN

Предлагаме Ви консултация по темата тестване точки на закрепване и тестове по изисквания на киента.

Ахим Петер (Групов ръководител укрепване на товари)

Проверка точки на закрепване

При изпитване се проверява произволна точка на закрепване в товарния отсек и към предната стена. Изпитващата сила е 1,25 пъти от допустимата сила на опън. Посоката на действие на изпитващата сила трябва да в три направления. Точките на закрепване се тестват с мобилно устройство за изпитване на място при клиента.

В някои превозни средства има и възможност точките на закрепване да се използват като променлива система от закрепващи точки. Тук се интегрира специален рамков профил във външната рама на автомобила. Този метод има предимството, че точките на закрепване се намират на малки разстояния. Допълнително има особено подсилени точки на закрепване, които се използват в автомобилите със специално предназначение. Те имат по-висока допустима сила на опън отколкото се изисква съгл. стандарта EN 12640 и се идентифицират с цифра.

Укрепване на товара – Проверка на точки на закрепване

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details