MENU

Типово одобрение и оценяване на съответствие на производството (СоР) на леки автомобили

  1. Цялостно превозно средство
  2. Типово одобрение леки автомобили
  3. Типови одобрения СоР леки автомобили

Типово одобрение и оценяване на съотвествието на производството (CоP)

Институтът за автомобилна техника и мобилност IFM е правилния партньор в изготвяне на Типови одобрения и оценяване на съответствието на производството. Всеки собственик на типово одобрение трябва да въведе и спазва ефективен контрол на методите за изпитване. Тези методи на изпитване трябва да се провеждат и протоколират регулярно, да съотвестват на продуктите с даденото одобрение. При поискване от органа по одобрение трябва да представите резултатите от проверките.

Бихме искали да Ви подкрепим в изпитване на съотвествието на производството

Ралф Шьофски (Групов ръководител Типово одобрение леки и товарни автомобили до 3,5 т)

Предлагаме Ви

 • Планиране на необходимите проверки
 • Оценяване и документиране на резултатите
 • Провеждане през равни интервали и протоколиране
 • Подкрепа при провеждане
 • Изясняване на въпроси около процеса на одобрение
 • Консултация и оценяване 

Типово одобрение на леки автомобили и автомобили до 3,5 т

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details