Типово одобрение и оценяване на съответствие на производството (СоР) на леки автомобили

Типово одобрение и оценяване на съотвествието на производството (CоP)

Институтът за автомобилна техника и мобилност IFM е правилния партньор в изготвяне на Типови одобрения и оценяване на съответствието на производството. Всеки собственик на типово одобрение трябва да въведе и спазва ефективен контрол на методите за изпитване. Тези методи на изпитване трябва да се провеждат и протоколират регулярно, да съотвестват на продуктите с даденото одобрение. При поискване от органа по одобрение трябва да представите резултатите от проверките.

Бихме искали да Ви подкрепим в изпитване на съотвествието на производството

Ралф Шьофски (Групов ръководител Типово одобрение леки и товарни автомобили до 3,5 т)

Предлагаме Ви

  • Планиране на необходимите проверки
  • Оценяване и документиране на резултатите
  • Провеждане през равни интервали и протоколиране
  • Подкрепа при провеждане
  • Изясняване на въпроси около процеса на одобрение
  • Консултация и оценяване