Изпитване на брезенти в съответствие с EN 12641-2 / BKTex-Директива

Изпитвания на нови брезенти и брезенти, които се привеждат в изправност

Европейските наредби стават все по-строги и по-сложни по отношение на надзора и контрола на брезентите. На нашите клиенти предламе изпитвания на брезенти за надстройки на товарни автомобили в съответствие с изискванията на EN 12641-2 / BKTex-Директива.

Одобрените брезенти довеждат до по-доброто укрепване на товарите и Вие ще имате конкурентно предимство.

Ахим Петер (Ръководител на Групата по укрепване на товарите)

Изпитване на брезенти в съответствие с DIN 12641-2/ ВКТх-Директива

Пълната подмяната на брезентите при щета е една висока инвестиция. Често се предлага поправка на повредения брезент. Този ремонт трябва преди всичко да е сигурен. Затова ние предлагаме на клиентите си тестове на приведените в изправност брезенти като „сертифицирана ремонтна дейност на брезенти” в съответствие с изискванията на EN 12641-2 / BKTex-Директива. За тест на брезентите трябва да ни изпратите мостра от страничните брезенти за изпитване (винаги около 0,8 m ширина и около 3,0 m височина). Ние повреждаме тези брезенти по зададени критерии. След това си получавате обратно повредените брезенти – мостри, които се привеждат от Вас в изправност. Тези брезенти, се тестват и при издържане на теста се сертифицират.