MENU
  1. Цялостно превозно средство
  2. Укрепване на товарите
  3. Тестване надстройката на автомобила

Обезопасяване на товара на надстройки: доклади от проверки,сертификати и потвърждение за здравина и устойчивост

DIN EN 12642 описва изискванията към надстройките на товарни автомобили, както и условията и критериите за техните проверки. Те се различават като стандартни надстройки (Code L) и подсилени надстройки (Code XL).

Много производители на автомобили предлагат междувременно полуремаркета с подсилена надстройка, при които следните съставни части са били променени:

 

 • Твърда покривна конструкция
 • Особено здрави стойки
 • Подсилена предна стена
 • Палетна опора (ограничител) на двете страни на автомобила
 • Алуминиеви профили или специално сертифициран брезент (платнище)

Предлагаме Ви пълно съдействие в областта на укрепване на товарите, така че да продавате и работите с автомобили, които отговарят на изискванията на номативните документи и са безопасни в движението.

Ахим Петер (Групов ръководител укрепване на товари)

Стойности на натоварване при "Code XL"

Следните стойности при натоварване за „Code XL“ трябва да се постигнат като изпитващ критерий без оставаща деформация:

 • предна стена 50% от полезния товар
 • странична стена 40% от полезния товар
 • задна стена 30% от полезния товар  

За обезопасяване на товара това означава, че тези автомобили и брезента – са в състояние да осигурят определени товари само с устойчивостта на надстройката. При нас за тези проверки можете да получите сертификат. Експертът Фолкерт Юргенс казва: ТЮФ НОРД Ви предлага пълна подкрепа в областта на укрепване на товарите, за да пуснете на пазара Вашите автомобили, отговарящи на нормативните изисквания и са технически изправни.

Докладъд от проверка:

За определен тип надстройка се проверяват и документират:

 

 • Вид надстройка и състояние на оборудването
 • Методи на изпитване и резултати от измерването
 • Обработване и документация

Докладът от проверка остава при възложителя (производител на автомобила, надстройчик, спедитор и др.).

Сертификатът:

За един определен, изпитан автомобил респ. на тип автомобил се изготвя сертификат със следните параметри:

 • Доказана устойчивост на надстройката
 • Съотношение на изпитващата сила към полезния товар в/ срещу/ и напречно на движението
 • Ефективност на укрепване на товара само от надстройката при запазване на конструкцията 
 • Граници на доказаната ефективност, напр. необходими минимални стойности на коефициента на триене
 • Сертификатът се носи от шофьора като доказателство за укрепване на товара
 • Определени изисквания в сертификата трябва да са спазени като например ниши, минимални изисквания за коефициент на триене, макс. товарна маса и макс. товарна височина
 • Производителят изготвя за всеки автомобил (за всяка надстройка) копие от сертификата, който потвърждава валидността посредством идентификационния номер на автомобила

Нашата цел:

За нашите клиенти ние извършваме проверки за укрепване на товарите изгодно, ефективно и бързо. Опитайте с нас.

Укрепване на товара - Проверка на надстройката на автомобила

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details