Проверка на надстойки – DIN EN 12642

Обезопасяване на товара на надстройки: доклади от проверки,сертификати и потвърждение за здравина и устойчивост

DIN EN 12642 описва изискванията към надстройките на товарни автомобили, както и условията и критериите за техните проверки. Те се различават като стандартни надстройки (Code L) и подсилени надстройки (Code XL).

Много производители на автомобили предлагат междувременно полуремаркета с подсилена надстройка, при които следните съставни части са били променени:

 

 • Твърда покривна конструкция
 • Особено здрави стойки
 • Подсилена предна стена
 • Палетна опора (ограничител) на двете страни на автомобила
 • Алуминиеви профили или специално сертифициран брезент (платнище)

Предлагаме Ви пълно съдействие в областта на укрепване на товарите, така че да продавате и работите с автомобили, които отговарят на изискванията на номативните документи и са безопасни в движението.

Ахим Петер (Групов ръководител укрепване на товари)

Стойности на натоварване при "Code XL"

Следните стойности при натоварване за „Code XL“ трябва да се постигнат като изпитващ критерий без оставаща деформация:

 • предна стена 50% от полезния товар
 • странична стена 40% от полезния товар
 • задна стена 30% от полезния товар  

За обезопасяване на товара това означава, че тези автомобили и брезента – са в състояние да осигурят определени товари само с устойчивостта на надстройката. При нас за тези проверки можете да получите сертификат. Експертът Фолкерт Юргенс казва: ТЮФ НОРД Ви предлага пълна подкрепа в областта на укрепване на товарите, за да пуснете на пазара Вашите автомобили, отговарящи на нормативните изисквания и са технически изправни.

Докладъд от проверка:

За определен тип надстройка се проверяват и документират:

 

 • Вид надстройка и състояние на оборудването
 • Методи на изпитване и резултати от измерването
 • Обработване и документация

Докладът от проверка остава при възложителя (производител на автомобила, надстройчик, спедитор и др.).

Сертификатът:

За един определен, изпитан автомобил респ. на тип автомобил се изготвя сертификат със следните параметри:

 • Доказана устойчивост на надстройката
 • Съотношение на изпитващата сила към полезния товар в/ срещу/ и напречно на движението
 • Ефективност на укрепване на товара само от надстройката при запазване на конструкцията 
 • Граници на доказаната ефективност, напр. необходими минимални стойности на коефициента на триене
 • Сертификатът се носи от шофьора като доказателство за укрепване на товара
 • Определени изисквания в сертификата трябва да са спазени като например ниши, минимални изисквания за коефициент на триене, макс. товарна маса и макс. товарна височина
 • Производителят изготвя за всеки автомобил (за всяка надстройка) копие от сертификата, който потвърждава валидността посредством идентификационния номер на автомобила
Нашата цел:

За нашите клиенти ние извършваме проверки за укрепване на товарите изгодно, ефективно и бързо. Опитайте с нас.

Укрепване на товара - Проверка на надстройката на автомобила