Miljømærke

Miljømærkat i Tyskland

Nogle kommuner og byer i Tyskland har indført køreforbud i særligt finstøv påvirkede områder (zoner), så som bycentre, nogle hovedveje eller færdselsknudepunkter med henblik på at forbedre luftkvaliteten.

De første „miljøzoner“ blev indført 1. januar 2008, og i de kommende år vil flere byer følge efter. Disse miljøzoner er kendetegnet med færdselstegn, og kun køretøjer med miljømærkat har adgang. På disser sider finder du de vigtigste spørgsmål og svar vedr. miljømærkat-temaet.

Hvad er forskellen på mærkaterne?

Miljømærkaten findes i rødt, gult og grønt. Farverne svarer til finstøvemissionen fra dit køretøj. Grøn betyder, at du uden problemer kan køre i alle miljøzoner i Tyskland. Husk, at alle benzinkøretøjer inde for udstødningsnorm EURO 1 og lign. får det grønne mærkat. Køretøjer uden miljømærkat må ikke køre igennem miljøzoner.

Hvor får jeg et mærkat, og hvordan ved jeg hvilket jeg skal bruge?

Mærkaterne tilbydes i alle TÜV-STATIONER. En TÜV-sagkyndig finder ud af det korrekte mærkat, ved at se på din registreringsattest for motorkøretøj. Her findes køretøjskoden, som giver oplysning om skadestofklassen. Mærkaten kan købes i TÜV-STATIONEN eller online på vor hjemmeside.

Hvor gælder miljømærkaten?

Mærkaten gælder for hele Tyskland. Alle miljøzoner står på vor hjemmeside og ajourføres til stadighed.

Skal mærkaten fornyes?

Nej, mærkaterne er ikke tidsbegrænset. Man skal kun have et nyt mærkat, når man flytter og får et nyt bilnummer. Køretøjets bilnummer skal stemme over ens med angivelserne på mærkaten.

Hvad sker der, hvis jeg kører ind i en miljøzone uden mærkat?

Dette er en simpel lovovertrædelse og koster 40,00 Euro i bøde. Hvis du har tysk kørekort, bliver dette yderligere registreret (1 straffepunkt) hos Kraftfahrtbundesamt (det statslige færdselsamt).

Hvad hvis jeg kommer fra udlandet? Skal jeg så også have et mærkat?

Hvis du kommer fra udlandet og kører ind eller gennem kendetegnede miljøzoner, skal køretøjet have et miljømærkat. Dette fås ved nærmeste TÜV-STATION eller ved TÜV-partnerværksteder eller kan bestilles på vor hjemmeside.

Hvor anbringes mærkaten?

Anbring miljømærkaten på forruden, så at det er tydeligt at læse, og uden at mærkaten irriterer chaufførens synsfelt. Bedst sættes det indefra på passagerens side i højre nedre hjørne.

Hvem er ikke omfattet af finstøvreglen?

  • Knallerter, scootere, motorcykler og køretøjer med kun tre hjul
  • Landbrugs- og skovbrugskøretøjer
  • Mobile maskiner og apparater
  • Arbejdsmaskiner
  • Ambulancer og lægebiler, der er kendetegnet med „Nødlæge-indsats“
  • Biler til personer, som er udsædvanligt stærkt handicappet og hvor dette er kendetegnet med „aG“, „H“ eller „BI“ i deres handicap-pas for stærkt handicappede
  • Oldtimer med H-kendetegn eller rødt „07-nummer“