Sorular ve Cevaplar

Burada müşterilerimizin yoksunluk belgesi bağlamında özellikle sıkça yöneltmiş oldukları soruların yanıtlarını bulacaksınız:

Ne kadar idrar kontrolü gereklidir?

Danışma toplantısı sırasında danışmanımız bu soru üzerinde duracaktır. Deneyimli bir trafik psikoloğumuz danışma toplantısının sonunda size gerekli yoksunluk dönemini kapsayacak şekilde ne kadar tarama yapılması gerektiğini söyleyecektir.

Maliyeti nedir?

Taramaların maliyeti kapsamına bağladır. Hangi taramanın gerekli olduğunu öğrendiğinizde bizi aramanız yeterli olacaktır.

Çağırıldım. Sonra ne olacak?

Taramadan (idrar örneği verme) bir önceki gün idrar örneğini vermek üzere ne zaman nereye gitmeniz gerektiği size SMS veya telefonla bildirilecektir. Bu durumda 24 saat içerisinde kararlaştırılmış bulunan yere giderek idrar örneğini vermelisiniz.

Tatile gitmek istersem ne olacak?

Sözleşme yürürlükte bulunduğu süre zarfında elbette tatile de gidebilirsiniz. Fakat bizim tatilinizi de gerektiği gibi dikkate alabilmemiz için bize tatilinizi zamanında bildirmelisiniz. Tatile çıkacağınızı bize (telefonla veya e-postayla) en geç tatiliniz başlamadan 3 gün önce bildirmelisiniz.

Tüketim ne kadar geriye doğru takip edilebilmektedir?

Bu, söz konusu olan maddeye bağlıdır. Uyuşturucuların çoğu sadece birkaç gün (en fazla bir hafta süreyle) idrarda kanıtlanabilmekle birlikte geçmişte her gün esrar tüketilmiş olması halinde son tüketildiği günden sonraki 3 aya dek kanıt bulmak da mümkün olmaktadır.

Ne kadar bir dönem gereklidir?

Yoksunluğun kanıtlanması gereken süre sizin kendi kişisel geçmişinize bağlıdır. Bu nedenle bu dönem, önceden gerçekleştirilecek olan bir danışma toplantısıyla açıklığa kavuşturulmalıdır.

Eğer işverenim bana izin vermezse ne olacak?

Bu durumda bu konunun doğrudan yetkili MPI ile açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu durumda da elbette bir çözüm bulacağız.

Montaj için bir süreliğine başka bir yere gittiğimde de mümkün mü bu?

Evet. Başka bir MPI'ye giderek de idrar örneğinizi verebilirsiniz. Eğer sizin için birinde böyle bir şey gerekli olacak olursa bizi aramanız yeterlidir.

Hastalanırsam ne olacak?

Bu durumda da tatil için geçerli olanlar geçerlidir. Hastalığınız kısa bir sürede ortaya çıkarsa tedavinizi yürüten

Sözleşme ne zaman geri gönderilir?

Sözleşmenin imzalanmış haliyle yürürlük süresi başlamadan elimize geçmiş olması gerekir. Kural olarak bu tarih sözleşme yürürlüğe girmeden üç gün öncedir.

Sözleşmenin gönderilmesinin bana maliyeti var mıdır?

Sözleşme size bizim tarafımızdan ücretsiz gönderilir. Sözleşmeyi geri gönderebilmeniz için gerekli olan maliyeti de siz üstlenirsiniz.

Kreatinin değerleri çok yüksek/çok düşük çıktı. Bunun anlamı nedir?

Düşük kreatinin değerleri çoğu zaman yüksek miktarda sıvı alınması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda idrar tahlilinin yinelenmesi gerekir. Çok az miktarda sıvı alınması halinde de değerler çok yüksek çıkabilir. Ender hallerde hastalıklar veya ilaçlar da değerleri etkileyebilir. Kontrol dönemi içerisinde gerekli olmayan hiçbir ilaç veya gıda takviyesi kullanmamaya çalışınız.

Ara belge veriliyor mu?

Hayır, ara belge verilmemektedir.

Tahlil tarihlerinden nasıl haberdar olacağım?

Taramadan (idrar örneği verme) bir önceki gün idrar öreğini vermek üzere ne zaman nereye gitmeniz gerektiği size SMS veya telefonla bildirilecektir.

Gelemezsem ne olur?

Eğer yoksunluk halinizi belgelendirmek üzere bir sözleşme imzalamaya karar verirseniz önceden bilemeyeceğiniz tarihlerde çağırıldığınız zaman çağırıldığınız yerde hazır olabilmeyi de garanti etmelisiniz. Bununla birlikte her vaka bizim tarafımızdan ayrıca kontrol edilir.

Dezenfektanlarla / solventlerle (alkol içerikli) çalışırsam bu bir sorun olur mu?

Sonuçları etkilemesini beklemiyoruz fakat kesin olarak etkilemeyeceğini de söyleyemeyiz. Eğer böylesi maddelerle düzenli bir temasınız varsa bu konuyu bizimle görüşmelisiniz.

Bir rehabilitasyona katılmam veya uzun bir süreliğine hastaneye yatmam gerekebilir. Ama gerekip gerekmeyeceğini veya bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Ne yapılabilir?

Öngöremediğiniz bir tarihte uzun bir süreliğine çağrılarımıza cevap veremeyecek olursanız bu dönemin atlatılabilmesi için tamamlayıcı saç analizleri yapılabilir. Bu konuyu bizimle zamanında görüşmelisiniz.

Son kontrolden sonra hemen tıbbi psikolojik muayeneye (MPU) katılabilir miyim?

Sözleşmenin süresi dolduktan sonra size bir sonuç raporu verilir. Bunu aldıktan sonra tıbbi psikolojik muayeneye hemen katılabilirsiniz, çünkü bu sonuç raporunu bu muayenede ibraz etmeniz gerekmektedir.

İdrar numunelerimi kendi doktoruma da verebilir miyim?

Yoksunluk belgelerini tanzim etme yetkisine sahip kuruluşlar ve kişiler Sürücü Belgeleri Yönetmeliği'nin 4a numaralı ekinde belirtilmiştir. Burada sarih bir şekilde düzenlenmiş olduğu üzere yoksunluk belgesini tanzim eden hekimle söz konusu kişinin tedavisini yürüten hekim aynı olamaz.

Sporcu olarak gıda takviyesi alabilir miyim?

Esas itibariyle almamanızı tavsiye ederiz. Bu maddelerde çoğu zaman kullanılan kreatinin sizden yeniden numune istenmesini gerekli kılabilir. Bununla birlikte geçmişte sürekli olarak yasadışı maddelere rastlanmıştır.

Yoksunluk süresi telefon görüşmemizle birlikte mi başlar?

Hayır, yoksunluk süresi sözleşmede düzenlenir. Bize, hangi dönem için sözleşme istediğinizi ve sözleşmenin ne zaman başlaması gerektiğini bildirmelisiniz. Bunun dışındaki bütün hususlar sözleşmede yazılıdır.

İdrar numunesi vereceğim günlerde numune vermeden önce bir şey yiyebilir miyim?

Evet. Şimdiye kadarki bilimsel bilgilerimize göre bunun sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi olmamaktadır. Eğer varsa kaçınmanız gereken gıda maddeleri sözleşme koşullarında belirtilir.

Vardiyalarım sürekli değişiyor. Bunu dikkate alıyor musunuz?

İdrar numunesi vermek için 24 saat süreniz var. Bunu duruma göre kendiniz ayarlamalısınız. Sorununuza bir çözüm bulabilmemiz için bizimle irtibat kurmalısınız.

W ramach rozmowy doradczej na to pytanie odpowie doradca. Doświadczony psycholog poinformuje Państwa na końcu rozmowy, ile potrzeba skriningów, aby można było objąć kontrolą odpowiedni okres abstynencji.